เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด

 

วิทยาลัยเทคนิคยโสธรยินดีต้อนรับ

ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดเป็นอาคาร 2 ชั้น

ชั้นบน.....ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ .....ห้องอินเทอร์เน็ต....

ชั้นล่าง....ห้องสมุด

การเข้าใช้บริการ  ..... นักเรียน  -  นักศึกษา  คณะครู ตลอดจนบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ต้องสแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

 

 

 

หนังสือแนะนำ
Primciples of Electrical Engineering
ผู้แต่ง : เบิลซี แซด เพย์ตัน,( Peebles,Perton Z. )
สำนักพิมพ์ : McGraw - Hill
ISBN : 0-07-049252-2
TECH TALK Elementary Student ่ s book
ผู้แต่ง : Hollett, Vicki
สำนักพิมพ์ : OXFORD University Press
ISBN : 978-0-19-457453-2
TECH TALK lntermediate (Student ่ s book)
ผู้แต่ง : Hollett, Vicki
สำนักพิมพ์ : OXFORD University Press
ISBN : 978-0-19-457541-6
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง : ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
สำนักพิมพ์ : วี.พริ้นท์(1991)
ISBN : 978-974-03-3312-8
272 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง : ชาตรี เกิดธรรม
สำนักพิมพ์ : เบ็น ภาษาและศิลปะ
ISBN : 7076-54-0310-01-6
50 รูปแบบการพับริบบิ้นเหรีญ
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
สำนักพิมพ์ : แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ISBN : 978-616-512-731-8
50 รูปแบบการพับริบบิ้นเหรีญโปรยทาน
ผู้แต่ง : เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
สำนักพิมพ์ : แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ISBN : 978-616-512-732-5
Auto CAD 2012
ผู้แต่ง : ธนัชสร จิตต์เนื่อง
สำนักพิมพ์ : สวัสดี ไอที
ISBN : 978-616-7233-19-2
Breakthrough plus 1
ผู้แต่ง : Craven,Miles
สำนักพิมพ์ : Macmillan Eduation
ISBN : 978-0-230-43813-2
Breakthrough plus 2
ผู้แต่ง : Craven,Miles
สำนักพิมพ์ : Macmillan Eduation
ISBN : 978-0-230-43820-0
บทความ
ห้องสมุด 3 ดี
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
นโยบาย 3 ดี นโยบาย 3 ดี โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) นโยบายสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึกษาทั่วประเทศ                   แหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ ห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดในสถานศึกษา ศธ. มีนโยบายจะสร้างห้องสมุด 3 ดี ในสถานศึก
บทความเกี่ยวกับสุขภาพ
วันที่ 07 กรกฏาคม 2553
วันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือยัง หมอที่โรงพยาบาลฯอบรมว่าทุกคนต้องกินอาหารเช้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หลากหลาย เพราะเมื่อร่างกายไม่มีพลังงานจากอาหารเช้าไปใช้ ร่างกายจะดึงสารอาหารจากอวัยวะส่วนอื่นออกมา (ไม่ใช่ไขมัน ไขมันยังอยู่เหมือนเดิม) ซึ่งภายใต้กระบวนการนี้จะเกิดกรดชนิดหนึ่งออกมาด้วยซึ่งการที่เราบอกว่าไม่กินข้าวเช้า ก็ยังทำงานได้เป็นปกติมาตั้งหลายปีแล้ว นั่นคือ ร่างกายได้นำเอากรด
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
ห้องสมุดออนไลน์                       ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้บริการข่าวสาร ข้อมูล ที่ทันสมัยแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร
ปกหนังสือแปลก ๆ
วันที่ 06 กรกฏาคม 2553
การเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 01 มกราคม 2513
วิธีเข้าประตูศูนย์วิทยบริการ  นักเรียน - นักศึกษา ต้องรูดบัตรนักศึกษาหรือกดรหัสนักศึกษา 10 หลัก แล้วกด Enter  ดูรายชื่อตัวเองบนจอคอมพิวเตอร์ แล้วผลักประตูเปิด วิธีออกประตูศูนย์วิทยบริการ  ยกมือผ่านกล่องสีดำ แล้วดึงประตู